סלסלת קניות

בחר יישוב למשלוח / איסוף

main-image

* התמונה להמחשה בלבד

אנו עושים את כל המאמצים לשמור על העיצוב כפי שמופיע בתמונה, הפירות עשויים להשתנות בהתאם לעונה

דואט-ט"ו בשבט

סוג המגש: מארז קרטון מעוצב
כמות הסועדים: 4-8
גודל המגש: 30*50 ס"מ
מתאים ל: כולם
כשרות: פרווה

הדואט מנצח! גם פירות יבשים וגם פירות טריים, במארז אחד מהודר ומיוחד לחג...  

כמות

1

מחיר

290

זמין באיזורי החלוקה: מרכז

truckicon

משלוחים מהירים

checkicon

100% איכות

koshericon

כשר

icons

באישור משרד הבריאות

truckicon

קניה מאובטחת

icons

טריות

תות שדה, מלון, סברס, קובו, אננס, קווי, רימון, קרמבולה, אפרסמון, תפוז, פומלה, קוקוס טרי, פסיפלורה

(יתכנו שינויים בהתאם לסניף ממנו נשלח המוצר-יש להתעדכן עם הנציג)

תקנון האתר
כללי 

אתר פרי הדמיון )להלן: “האתר”( משמש כאתר מסחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים בבעלותה של  חברת פרי הדמיון)להלן: “החברה”(.

השימוש והקניה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

אנא קרא את התקנון בקפידה,שכן הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה בזירת המכירות מעידה על  הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.

תנאי שימוש 

ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש  באתר זה למטרות אחרות.

כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל  )או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי(, רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות  האתר.

הזמנתו או הצעתו )להלן – הצעה( של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: *ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.

*המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

*המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה-ראה אזורי חלוקה

*הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

מדיניות שירותים ומחירים 

הזמנות באתר יתקבלו בקניה מעל 80 ש”ח בלבד.

התמונות המצולמות באתר לסלסלות במספר גדלים מייצגות את הסלסילה במידה הקטנה יותר.

מגוון השירותים, המחירים )לרבות בגין הוצאות משלוח( ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת  על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת סלסלות פרי/מארזי שוקולד המוצגים באתר והתברר כי מי מהמוצרים אזל,  תספק החברה בתאום עם הרוכש מוצר דומה למוצר שהוזמן על ידו, ככל הניתן בצבעים ו/או בסוג של מוצרים  שהוזמן בהזמנה המקורית.

ובמקרה שאזל כל מוצר אחר המוצג באתר תשלח לרוכש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני/SMS או באמצעות הטלפון. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגיש הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר  דומים. אם ייאות לכך הרוכש, יעודכנו פרטי הזמנתו בהתאם. אם לאו, תימחק הזמנתו, וכרטיס האשראי שלו לא  יחויב.

המשלוח יגיע ליעד המבוקש תוך 5 שעות מרגע אישור ההזמנה. בתנאי שבוצעה בשעות פעילות מרכז  ההזמנות : ימים א-ה 8:00 עד ,18:00 ימי ו’ וערבי חג 8:00 עד .12:00 למעט ערבי חג, בהם לא ניתן יהיה  להתחייב לשעת הגעה. בימים אלו תסופק ההזמנה במהלך היום.

פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר 

בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי  ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו’ )להלן – “הפרטים”(. בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי  מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים  במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או  אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות  נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי  מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים )לרבות הפרטים האישיים של הרוכש(, שמורה לחברה ו/או מי  מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.

מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה  ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה  פעולה באתר.

פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן )SSL),  המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות  הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור הרוכש  לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה  ולא יזהו אותו.

התשלום 

כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין השירותים תגבה  באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צוינה בהצעה. אם על פי מדיניות החברה יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם )בכפוף לאישור  חברת האשראי(.

סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב”עגלה” או “במסך פרטי העסקה – בתהליך הרכישה”. סכום זה כולל את  כל הפריטים המופיעים ב”עגלה” לרבות הוצאות משלוח.

מדיניות ומחירי משלוח )לרבות מדיניות חישוב עלויות המשלוח עת כאשר מוזמנים במסגרת הצעה אחת מספר  מוצרים לכתובת אחת(, זמני המשלוח, ואזורי החלוקה מפורטים באזורים הבאים: “אזורי חלוקה”. האמור בכל  אחד מהאזורים המפורטים לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ותנאי להציג הצעה לרכישת שירותים  מהחברה.

ביטול רכישה: 

ביטול הזמנות יתאפשר כל זמן שטרם הוכן המוצר על ידיי החברה.

במידה וההזמנה אמורה להתבצע ביום אחר, ניתן יהיה למסור הודעת ביטול טלפונית עד 5 שעות לפני מועד ביצוע ההזמנה בשעות פעילות הסניף הרלוונטי.

לאחר ביצוע המשלוח והוצאתו, לא ניתן יהיה לבטל את הרכישה והרוכש יחויב במלוא מחיר הרכישה.

ביטול מכירות מצד המוכר 

האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדית, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה )לפני או אחרי סגירתה(, לרבות במרים הבאים:

אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית ו/או אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע מכירה מסוימת.במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור  המונעים,לדעת האתר את המשך המכירה.ו/או במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור  המוצר/השרות, בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים  ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאי האתר לבטל את הרכישה.

אם אזל המלאי מהמוצר המוצע ו/או אם לא ניתן אישור מחברות האשראי, האתר רשאי לבטל את הזמנת  מבצע הפעולה והקונה לא יחויב.

אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/מדויקים של מבצע ההזמנה ובכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד  לתקנון רשאי האתר לבטל את הרכישה.

אחריות 

חברת פרי הדמיון שמה דגש רב על איכותם הגבוהה של המוצרים והשירותים שהיא מציעה באתר. החברה  מתחייבת כי סלסלות הפרי/מוצרי השוקולד וכל מוצר אחר המוצע ע”י החברה יהיו מאיכות גבוהה. במידה  ונמצא פרי/מוצר שאינו טרי, יש להודיע על כך לחברה בכתב. החברה מתחייבת לבדוק כל תלונה בדבר מוצר  פגום שתוגש אליה בכתב, ובמקרים בהם תמצא את התלונה מוצדקת, תפצה את הרוכש על פי שיקול דעתה  הבלעדי, לרבות בדרך השבת התמורה לרוכש.

עדכוני מחירים 

עדכוני מחירים מתבצעים כל העת על מנת להבטיח ללקוח את המחיר ההגון ביותר.שינויים אלה מצריכים  עבודה אנושית מול ממשק הניהול במחשב.

היה ונפלה טעות אנוש, טעות בהקלדה, השמטת ספרה, האתר לא מתחייב לספק מוצר/שירותים אלה. האתר מצהיר ומתחייב שטעויות מסוג זה יכולות להיעשות אך ורק, בתום לב ויש לראות בהן טעויות אנוש. היה ויש ספק לגבי מוצר/מחיר מסוים, היה ונמצאה טעות כזו או אחרת, יש לפנות מייד למחלקת שירות  הלקוחות של האתר.

אספקת המוצרים 

מחירי המשלוחים, זמני המשלוח ואזורי החלוקה מפורטים בדף “משלוחים” באתר. האמור בדפים אלו מהווה  חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

בעלות ושמירה על זכויות 

האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר )לרבות,פרי הדמיון, @” וכו'(, זכויות קניין  אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים  שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג’ המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת  חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את  תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש

“להוריד” )download )נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל  פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר  ובתוכנו של האתר בכלל.

המשתמש מתחייב שלא להעלות )upload )לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים,  סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו’. העלה  המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי  האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה )לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט(, שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי  ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.

החברה תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, תהא החברה רשאית לשנות את  תקנון האתר מעת לעת.

כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין החברה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בכל  אחד מבתי המשפט ברחבי הארץ .

אחריות ושיפוי 

התמונות המופיעות באתר נועדו להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג  המחשב /ואו מודפסות על ידי מחשב, ייתכנו הבדלים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.  המוצרים מוצגים באתר בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים  של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב.

בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין  עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור  לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא  בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם  של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נילווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או  הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת,  ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה ו/או למי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך  שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, נא כתוב אלינו ונבחן פנייתך בקפידה.

החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לתקינות השרת באמצעותו מופעל האתר  ו/או להעדר קיומם של וירוסים ו/או מרכיבים זרים אחרים, אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של  רוכש ו/או גולש בעת שימוש באתר.

החברה ו/או מפעילי האתר מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם עקב פעילות בלתי חוקית  שהתבצעה באתר על ידי רוכש ו/או על ידי גולש אחר באתר )להלן: “צד ג’”(. החברה שומרת לעצמה את  הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל פעולה כלשהי על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או  מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק שיגרם בגין שימוש בלתי מורשה,  שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי לשם ביצוע  פעולה באתר.

השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי  מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

כל העושה שימוש בלתי ראוי ו/או שאינו על פי תנאי תקנון זה, מחויב לשפות ולפצות את החברה ו/או  מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות  משפטיות, שנגרם לו עקב שימוש זה.

כללי 

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.  הכותרות המופיעות בראש הסעיפים הנן לנוחות בלבד ולא תשמשנה לפרשנות.

חברת פרי הדמיון שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם את תנאי התקנון, וכן לשנות את מגוון  השירותים והמחירים המוצעים וכן כל פרט אחר המופיע באתר, לרבות סגירתו ו/או ביטול ו/או צמצום ו/או  הרחבת השירותים הניתנים בו, והכל על פי שקול הדעת הבלעדי של החברה ו/או של מפעילי האתר.

פרטי התקשרות:
info@perot.co.il :אלקטרוני דואר
טל סניף מרכז: 03-9400-111
טל סניף דרום: 08-6280-111

שעות פעילות- שירות הלקוחות:
ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00
ימי ו’ וערבי חג בין השעות 08:00-12:00

תקנון האתר

כללי 

אתר פרי הדמיון )להלן: “האתר”( משמש כאתר מסחר אלקטרוני לרכישת מוצרים ושירותים בבעלותה של  חברת פרי הדמיון)להלן: “החברה”(.

השימוש והקניה באתר כפופים לתנאים המפורטים בתקנון זה.

אנא קרא את התקנון בקפידה,שכן הגשת הצעת רכישה ו/או הרשמה לקניה בזירת המכירות מעידה על  הסכמתך לתנאים הכלולים בתקנון זה.

תנאי שימוש 

ניתן לבצע פעולות שונות באתר אך ורק לשם ביצוע הזמנות, קבלת שירותים ו/או מידע. אין לעשות שימוש  באתר זה למטרות אחרות.

כל אדם שהינו מעל גיל 18 שנים וברשותו כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הפעילות בישראל  )או בעל הרשאה מפורשת מאת בעל כרטיס האשראי(, רשאי להגיש הצעות לרכישת שירותים באמצעות  האתר.

הזמנתו או הצעתו )להלן – הצעה( של הרוכש לקבלת שירותים תתקבל בתנאי שנתמלאו כל התנאים הבאים: *ניתן אישור לביצוע העסקה מחברת האשראי של הרוכש.

*המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.

*המען בו יש לספק את השירות נמצא במפת החלוקה של החברה-ראה אזורי חלוקה

*הרוכש הינו בעל תא דואר אלקטרוני אישי ברשת האינטרנט, למעט אם העסקה נעשית באמצעות הטלפון.

מדיניות שירותים ומחירים 

הזמנות באתר יתקבלו בקניה מעל 80 ש”ח בלבד.

התמונות המצולמות באתר לסלסלות במספר גדלים מייצגות את הסלסילה במידה הקטנה יותר.

מגוון השירותים, המחירים )לרבות בגין הוצאות משלוח( ותנאי התשלום באתר זה יכולים להשתנות מעת לעת  על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

במקרה שבוצעה הזמנה לרכישת סלסלות פרי/מארזי שוקולד המוצגים באתר והתברר כי מי מהמוצרים אזל,  תספק החברה בתאום עם הרוכש מוצר דומה למוצר שהוזמן על ידו, ככל הניתן בצבעים ו/או בסוג של מוצרים  שהוזמן בהזמנה המקורית.

ובמקרה שאזל כל מוצר אחר המוצג באתר תשלח לרוכש הודעה מתאימה באמצעות הדואר האלקטרוני/SMS או באמצעות הטלפון. החברה שומרת לעצמה את הזכות להגיש הצעה לרכישת מוצר חלופי בעל אופי ומחיר  דומים. אם ייאות לכך הרוכש, יעודכנו פרטי הזמנתו בהתאם. אם לאו, תימחק הזמנתו, וכרטיס האשראי שלו לא  יחויב.

המשלוח יגיע ליעד המבוקש תוך 5 שעות מרגע אישור ההזמנה. בתנאי שבוצעה בשעות פעילות מרכז  ההזמנות : ימים א-ה 8:00 עד ,18:00 ימי ו’ וערבי חג 8:00 עד .12:00 למעט ערבי חג, בהם לא ניתן יהיה  להתחייב לשעת הגעה. בימים אלו תסופק ההזמנה במהלך היום.

פרטי רוכש השירותים ואבטחת האתר 

בעת ביצוע הזמנה לרכישת שירותים באמצעות האתר יידרש הרוכש להזין במערכת פרטים אישיים, פרטי  ההזמנה, פרטי כרטיס האשראי וכו’ )להלן – “הפרטים”(. בעלי האתר ו/או מי מפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי  מטעמם אינם אחראים לטעות הנעשית על ידי הרוכש בעת הקלדת הפרטים. כמו כן, הנ”ל לא יהיו אחראים  במישרין או בעקיפין באחריות כלשהי למקרה שבו פרטי הרכישה לא ייקלטו במערכת ו/או לכל בעיה טכנית ו/או  אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר.

הקלדת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית. נגד מוסרי פרטים כוזבים יינקטו צעדים משפטיים, לרבות תביעות  נזיקין בגין נזקים שעלולים להיגרם לאתר ו/או לבעלי האתר ו/או למי מפעיליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי  מטעמם. במקרה של הקלדה שגויה של פרטים )לרבות הפרטים האישיים של הרוכש(, שמורה לחברה ו/או מי  מטעמה הזכות לפסול את ההצעה.

מחשב עיבוד הנתונים של החברה מנהל רישום ממוחשב של כל הפעולות המתבצעות באתר. רישום זה יהווה  ראיה לכאורה לאמור בפעולות אלו. אולם, שעון השרת יהווה ראיה סופית ומכרעת לעניין המועד בו בוצעה  פעולה באתר.

פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן )SSL),  המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי ולספקים, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות  הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים, שימסור הרוכש  לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים. במקרה זה, הנתונים לא יתייחסו אישית למבצע הפעולה  ולא יזהו אותו.

התשלום 

כל המחירים המוצגים באתר כוללים מע”מ, אלא אם כן צוין אחרת במפורש. התמורה בגין השירותים תגבה  באמצעות כרטיס האשראי אשר פרטיו הוקלדו בהצעה לפני או בסמוך לשיגור המוצרים לכתובת אשר צוינה בהצעה. אם על פי מדיניות החברה יתאפשר תשלום התמורה בתשלומים, יתבצע חיוב בהתאם )בכפוף לאישור  חברת האשראי(.

סך התמורה בו יחויב הרוכש מופיע ב”עגלה” או “במסך פרטי העסקה – בתהליך הרכישה”. סכום זה כולל את  כל הפריטים המופיעים ב”עגלה” לרבות הוצאות משלוח.

מדיניות ומחירי משלוח )לרבות מדיניות חישוב עלויות המשלוח עת כאשר מוזמנים במסגרת הצעה אחת מספר  מוצרים לכתובת אחת(, זמני המשלוח, ואזורי החלוקה מפורטים באזורים הבאים: “אזורי חלוקה”. האמור בכל  אחד מהאזורים המפורטים לעיל מהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה ותנאי להציג הצעה לרכישת שירותים  מהחברה.

ביטול רכישה: 

ביטול הזמנות יתאפשר כל זמן שטרם הוכן המוצר על ידיי החברה.

במידה וההזמנה אמורה להתבצע ביום אחר, ניתן יהיה למסור הודעת ביטול טלפונית עד 5 שעות לפני מועד ביצוע ההזמנה בשעות פעילות הסניף הרלוונטי.

לאחר ביצוע המשלוח והוצאתו, לא ניתן יהיה לבטל את הרכישה והרוכש יחויב במלוא מחיר הרכישה.

ביטול מכירות מצד המוכר 

האתר שומר לעצמו את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתו הבלעדית, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה )לפני או אחרי סגירתה(, לרבות במרים הבאים:

אם יתברר שהתבצעה או מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית ו/או אם אירעה תקלה טכנית אשר מנעה או עלולה הייתה למנוע מכירה מסוימת.במקרה של כוח עליון, פעולות מלחמה, איבה או טרור  המונעים,לדעת האתר את המשך המכירה.ו/או במידה ותחול טעות בתום לב בהדפסה, בתיאור  המוצר/השרות, בתנאי המכירה ו/או במקרה של טעות בהזנת נתוני המכירה ו/או טעות בהזנת הנתונים  ממגיש ההצעה/הרוכש, רשאי האתר לבטל את הרכישה.

אם אזל המלאי מהמוצר המוצע ו/או אם לא ניתן אישור מחברות האשראי, האתר רשאי לבטל את הזמנת  מבצע הפעולה והקונה לא יחויב.

אם ההזמנה בוצעה ללא פרטיו המלאים/מדויקים של מבצע ההזמנה ובכל מקרה שנעשתה פעולה בניגוד  לתקנון רשאי האתר לבטל את הרכישה.

אחריות 

חברת פרי הדמיון שמה דגש רב על איכותם הגבוהה של המוצרים והשירותים שהיא מציעה באתר. החברה  מתחייבת כי סלסלות הפרי/מוצרי השוקולד וכל מוצר אחר המוצע ע”י החברה יהיו מאיכות גבוהה. במידה  ונמצא פרי/מוצר שאינו טרי, יש להודיע על כך לחברה בכתב. החברה מתחייבת לבדוק כל תלונה בדבר מוצר  פגום שתוגש אליה בכתב, ובמקרים בהם תמצא את התלונה מוצדקת, תפצה את הרוכש על פי שיקול דעתה  הבלעדי, לרבות בדרך השבת התמורה לרוכש.

עדכוני מחירים 

עדכוני מחירים מתבצעים כל העת על מנת להבטיח ללקוח את המחיר ההגון ביותר.שינויים אלה מצריכים  עבודה אנושית מול ממשק הניהול במחשב.

היה ונפלה טעות אנוש, טעות בהקלדה, השמטת ספרה, האתר לא מתחייב לספק מוצר/שירותים אלה. האתר מצהיר ומתחייב שטעויות מסוג זה יכולות להיעשות אך ורק, בתום לב ויש לראות בהן טעויות אנוש. היה ויש ספק לגבי מוצר/מחיר מסוים, היה ונמצאה טעות כזו או אחרת, יש לפנות מייד למחלקת שירות  הלקוחות של האתר.

אספקת המוצרים 

מחירי המשלוחים, זמני המשלוח ואזורי החלוקה מפורטים בדף “משלוחים” באתר. האמור בדפים אלו מהווה  חלק בלתי נפרד מתקנון זה.

בעלות ושמירה על זכויות 

האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע”י זכויות יוצרים, סימני מסחר )לרבות,פרי הדמיון, @” וכו'(, זכויות קניין  אחרות, לרבות תוכן, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות החברה וחלקם בבעלות צדדים  שלישיים. רוכש ו/או גולש ו/או כל צד ג’ המבצע פעולות בו אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת  חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר, ו/או את  תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר. החברה מתירה למשתמש

“להוריד” )download )נתונים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי, היתר זה כמו גם כל  פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט ובאתר  ובתוכנו של האתר בכלל.

המשתמש מתחייב שלא להעלות )upload )לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים,  סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו’. העלה  המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את החברה ו/או מי מטעמה ו/או את מפעילי  האתר בגין כל נזק ו/או הוצאה )לרבות שכ”ט עו”ד והוצאות משפט(, שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי  ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.

החברה תהא רשאית לסגור את האתר או לבטל שירותים או לצמצמם. כמו כן, תהא החברה רשאית לשנות את  תקנון האתר מעת לעת.

כל מחלוקת שהיא בין רוכש ו/או גולש באתר לבין החברה בשל פעילות באמצעות האתר תתברר בישראל בכל  אחד מבתי המשפט ברחבי הארץ .

אחריות ושיפוי 

התמונות המופיעות באתר נועדו להמחשה בלבד. יודגש, כי לאור העובדה כי התמונות מוצגות על גבי צג  המחשב /ואו מודפסות על ידי מחשב, ייתכנו הבדלים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.  המוצרים מוצגים באתר בתום לב, ואין בהצגתם משום המלצה ו/או הבעת דעה מצד החברה לגבי אופיים  של המוצרים, תכונותיהם, טיבם, שמות היצרנים וכיו”ב.

בשום נסיבות לא תחול על החברה ו/או על מי מטעמה אחריות כלשהי בגין נזק ישיר, עקיף, דמי נזיקין  עונשיים, נזק מקרי, מיוחד או תוצאי, ו/או כל נזק אחר מכל סוג ומין, לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור  לעיל, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, אובדן נתונים או אובדן רווחים, הנובעים או קשורים בכל דרך שהיא  בשימוש או בביצועי האתר, בגין עיכוב בשימוש או באי יכולת להשתמש באתר, באספקתם או באי אספקתם  של מוצרים או שירותים, או בכל מידע, תוכנה, מוצר, שירות וגרפיקה נילווית שהושגו באמצעות האתר, ו/או  הנובעים בכל דרך אחרת מן השימוש באתר, בין בהתבסס על הסכם ובין בנזיקין, בין באחריות מוחלטת,  ו/או כל עילה אחרת, אפילו אם נודע לחברה ו/או למי מטעמה על האפשרות של דמי נזיקין כאמור. אם אינך  שבע רצון מחלק כלשהו של האתר או מאחד מתנאי תקנון זה, נא כתוב אלינו ונבחן פנייתך בקפידה.

החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לתקינות השרת באמצעותו מופעל האתר  ו/או להעדר קיומם של וירוסים ו/או מרכיבים זרים אחרים, אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של  רוכש ו/או גולש בעת שימוש באתר.

החברה ו/או מפעילי האתר מי מטעמם לא ישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם עקב פעילות בלתי חוקית  שהתבצעה באתר על ידי רוכש ו/או על ידי גולש אחר באתר )להלן: “צד ג’”(. החברה שומרת לעצמה את  הזכות לסגור את האתר ו/או לבטל פעולה כלשהי על פי שיקול דעתה באם יתברר לה שהתבצעה או  מתבצעת באתר פעילות בלתי חוקית או נגרם נזק כלשהו כתוצאה מתקלה טכנית באתר.

החברה ו/או מפעילי האתר ו/או מי מטעמה לא ישאו באחריות לכל נזק שיגרם בגין שימוש בלתי מורשה,  שימוש לרעה, שימוש שלא כדין ו/או שימוש במרמה שייעשה על ידי צד שלישי בכרטיס האשראי לשם ביצוע  פעולה באתר.

השירות באתר ניתן לשימוש כמו שהוא. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה ו/או מי  מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו או התאמתו לצרכיך ולדרישותיך.

כל העושה שימוש בלתי ראוי ו/או שאינו על פי תנאי תקנון זה, מחויב לשפות ולפצות את החברה ו/או  מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל מין וסוג שהוא, לרבות הוצאות  משפטיות, שנגרם לו עקב שימוש זה.

כללי 

האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.  הכותרות המופיעות בראש הסעיפים הנן לנוחות בלבד ולא תשמשנה לפרשנות.

חברת פרי הדמיון שומרת לעצמה את הזכות לשנות מפעם לפעם את תנאי התקנון, וכן לשנות את מגוון  השירותים והמחירים המוצעים וכן כל פרט אחר המופיע באתר, לרבות סגירתו ו/או ביטול ו/או צמצום ו/או  הרחבת השירותים הניתנים בו, והכל על פי שקול הדעת הבלעדי של החברה ו/או של מפעילי האתר.

שירות לקוחות 

אנו עושים כמיטב יכולתנו לתת שירות איכותי, יעיל ואנושי לכל משתמשי האתר. הדרך המומלצת ביותר ליצירת קשר עימנו היא באמצעות הדואר האלקטרוני או הטלפון.

פרטי התקשרות:

info@perot.co.il :אלקטרוני דואר
טל סניף מרכז: 03-9400-111
טל סניף דרום: 08-6280-111

שעות פעילות- שירות הלקוחות:
ימים א- ה בין השעות 08:00-17:00
ימי ו’ וערבי חג בין השעות 08:00-12:00

מוצרים נוספים

בואו תראו מה יש לנו עוד

תנו לקיאק שלנו לצבוע לכם את
רחבת הריקודים...

לאטרקציה שלנו >

מועדון הלקוחות
הכי מתוק שתכירו

לא צומח על העצים, הפירות כן. חברי מועדון לקוחות של פרי הדמיון נהנים מיותר הטבות.

מבצעים ופינוקים על כל מבחר המוצרים. ההרשמה למועדון הלקוחות אינה כרוכה בתשלום.

תוספת קטנה לפינוק מושלם

תוספת סושי פיסטוק-6 יח’

30

תוספת סושי פירות-6 יח’

30

תוספת סושי שוקולד-6 יח’

30

תוספת סושי פירות ושוקולד-12 יח’

50

בלון ליום הולדת

17

יין לבן

59

פרי הדמיון

מערך הייצור ומשלוחי פירות שמגיעים לכל קצוות הארץ. 
טריות הפירות, האיכות ללא פשרות, העיצוב
המושלם וסטנדרט השירות, עולים על כל דמיון. בין
אם אתם חוגגים יום הולדת, יום נישואים או סתם
בא לכם להתפנק, אתם מוזמנים להתרגש מסושי
פירות מטריף, ליהנות מחיתוכי אננס מרהיבים
ולהתענג על אין ספור טעמים אקזוטיים…

מרכז הזמנות ארצי:

03-9400-111 | 08-6280-111

אמצעי תשלום

החלפת אזור חלוקה תאפס את הסל, האם לחזור או לאפס את הסל?


תוספת קטנה לפינוק מושלם

פינוקים box-תודה לגננת ולמורה

250

fruit box-תודה לגננת ולמורה

250

מגש קלאסי – אבטיח ובולגרית

220

ספיישל שבועות פירות וגבינות

350

ספיישל שבועות גבינות, יין ופירות

390

ספיישל שבועות

350

לא ניתן להוסיף מוצר מאזור חלוקה שונה, האם לחזור או לאפס את הסל?


דילוג לתוכן